XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

Nước thải bệnh viện là một dạng của nước thải sinh hoạt và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng nước thải sinh hoạt của khu dân cư. Tuy nhiên nước thải bệnh viện cực kỳ nguy hiểm về phương diện vệ sinh dịch tễ bởi vì ở các bệnh viện tập trung những bệnh nhân là nguồn của nhiều loại bệnh đã biết hoặc đôi khi chưa biết với khoa học hiện đại.

Sơ đồ công nghệ một trạm Xử lý nước thải bệnh viện điển hình

Nước thải từ các khoa trong bệnh viện được dẫn xuống bể phốt tương ứng mỗi tòa nhà xử lý yếm khí (anaerobic) rồi chảy tràn theo đường ống kín dẫn về trạm xử lý nước thải. Thiết bị tách rác được lắp đặt tại đầu ống dẫn nước thải vào bể thu gom - điều hòa nhằm mục đích vớt rác thô ra khỏi nước thải như: giấy, lá cây, Plastic, và các vật phẩm khác có kích thước lớn. Thiết bị tách rác được vệ sinh hàng ngày bằng thủ công, rác thải được chứa vào thùng gom rác.

Bể thu gom - điều hòa nước thải (tận dụng bể đã có) nhằm mục đích ổn định lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trước khi được bơm vào dây truyền xử lý. Bể điều hòa không thiết kế hệ thống phân phối khí, tạo môi trường yếm khí (anaerobic) để tiếp tục phân hủy chất hữu cơ, cung cấp nước thải cho quá trình thiếu khí (anoxic) – hiếu khí (oxic) ở module xử lý sinh học. Tại bể thu nước thải, lắp đặt 02 bơm nước thải loại nhúng chìm để bơm nước thải vào bể xử lý sinh học. Trước tiên, nước thải được đưa vào ngăn xử lý sinh học anoxic hòa trộn với dòng nước thải tuần hoàn có chứa bùn vi sinh từ Module lắng về để xử lý loại bỏ ni tơ và một phần chất hữu cơ. Trong ngăn xử lý Anoxic lắp đặt giá thể đệm vi sinh nhằm tăng bề mặt tiếp xúc giữa vi sinh và nước thải, đồng thời cung cấp bề mặt bám dính cho vi sinh để nâng cao hiệu suất của quá trình xử lý. Để tăng cường hiệu quả đảo trộn giữa nước thải (nguồn cacbon), bùn tuần hoàn kết hợp nước giàu nitrat hóa trong ngăn thiếu khí (anoxic) sử dụng hệ thống ống phân phối dạng xương cá dưới đáy bể, nước thải và bùn hoạt tính chảy ngược từ dưới lên dẫn sang ngăn phản ứng sinh học hiếu khí (oxic). Tại đây, hỗn hợp nước thải + bùn hoạt tính được khuấy trộn mãnh liệt nhờ thiết bị cấp khí chìm Ejector để cung cấp Oxy cho vi sinh vật phát triển.

Ra khỏi Module xử lý sinh học, hỗn hợp nước thải + bùn hoạt tính được dẫn sang Module lắng. Tại đây, dưới tác dụng của trọng lực, bùn hoạt tính do có tỷ trọng lớn hơn sẽ lắng xuống đáy, nước trong được thu qua ngăn thu nước và dẫn sang hố ga khử trùng. Bùn lắng được bơm bùn loại nhúng chìm bơm tuần hoàn trở lại Module xử lý sinh học; bùn dư được định kỳ xả về ngăn chứa và tiêu hủy bùn và hàng năm được hút đi chôn lấp hợp vệ sinh.

Nước thải ra khỏi Module lắng đạt các chỉ tiêu hóa lý; tuy nhiên còn chứa các vi khuẩn virut và vi trùng gây bệnh sẽ được trộn lẫn với Clo để tiệt trùng trước khi thải vào cống thoát nước chung của bệnh viện.