XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

Nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp là một nguồn thải gây ô nhiễm lớn. Nhiều nhà máy, xí nghiệp và các cơ sở sản xuất thải nước thải không qua xử lý hoặc xử lý sơ bộ thẳng ra kênh, sông. Nước thải của các đơn vị này có thành phần phức tạp, hàm lượng chất hữu cơ, kim loại nặng cao, ứ đọng lâu ngày, có màu đen và mùi gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xung quanh. Vì vậy cần thu gom xử lý tập trung để giảm thiểu ô nhiễm và tạo môi trường phát triển bền vững.
Sơ đồ công nghệ một trạm Xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp điển hình

Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp được thu gom về Hệ thống thu gom nước thải tập trung của khu công nghiệp. Trước khi vào bể gom nước thải được tách rác sơ bộ bởi song chắn rác thô để loại bỏ toàn bộ rác có kích thước lớn hơn >10 mm. Sau đó, nước thải được bơm nước thải bể thu gom đưa về Trạm xử lý nước thải qua máy lọc rác tinh, lắng cát, tách dầu mỡ trước khi vào bể điều hoà, tại bể điều hoà bố trí hệ thống sục khí để điều hoà cả lưu lượng và nồng độ nước thải. Ngoài ra, việc sục khí bể điều hoàn còn tránh lắng cặn tại bể và phân huỷ yếm khí không có lợi cho quá trình xử lý tiếp theo.

Nước thải tiếp tục được bơm từ bể điều hòa lên bể ĐÔNG KEO TỤ, tại đây nước được điều chỉnh pH để quá trình keo tụ tạo bông (dùng phèn nhôm hoặc PAC và axít, kiềm, polymer) đạt hiệu quả tốt. Sau đó, nước thải tự chảy vào bể lắng SƠ CẤP. Tại bể lắng SƠ CẤP, các bông cặn có kích thước và khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước sẽ được lắng xuống đáy bể.

Do dải pH thích hợp của quá trình keo tụ tạo bông phù hợp với dải pH thích hợp với quá trình xử lý sinh học nên nước thải từ bể lắng SƠ CẤP được đưa vào bể SELECTOR trước khi vào bể AEROTEN mà không cần phải điều chỉnh pH. Bể SELECTOR có tác dụng tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật tiếp xúc với nước thải. Tại bể Aeroten nước thải, bùn hoạt tính được khuấy trộn nhờ quá trình thông khí liên tục. Nước thải sau một thời gian được thông khí trong bể Aeroten dưới tác dụng của các vi sinh vật hiếu khí (bùn hoạt tính) các chất ô nhiễm đã được chuyển hóa thành sinh khối tế bào mới và tự chảy qua bể lắng thứ cấp, tại đây bùn trong nước tự lắng xuống nhờ trọng lực. Tại bể lắng, lượng bùn lắng xuống đáy một phần được bơm hồi lưu về bể Aeroten một phần được bơm sang bể phân huỷ bùn nhờ hệ thống bơm. Bùn trong bể phân hủy bùn định kỳ được bơm sang bể nén bùn trước khi vào máy ép bùn băng tải, bùn sẽ được ép khô tháo xuống xe đẩy tay và đem đi chôn lấp.